Dagligdagen » Den private pasningsordnings målsætning

DEN PRIVATE PASNINGSORDNINGS MÅLSÆTNING:

- Vores mål er at børnene her i den private pasningsordning vokser op og bliver handlekraftige og glade for sig selv og andre.
Kort sagt, at de udvikler deres selvværd og sociale kompetencer.

- Vi prioterer selvhjulpenhed i vores private pasningsordning, da vi tror på at børn som kan selv bliver stolte og styrket i deres selvværd og desuden bliver børn styrket i deres motoriske udvikling ved at øve sig på at blive selvhjulpen.

- Respekt for den enkelte, og at hver eneste barn er noget specielt.
At se alle som kompetente og ligeværdige, voksne som børn.

- At børn har brug for forskellige rum.
De har brug for rum til fysisk udfoldelse, rum til ro/fordybelse, rum til at lære og udvikle sig i, og rum til at finde venner i.

- For at sikre børnene den bedst mulige udvikling, må vi tage udgangspunkt i både det enkelte barn og den samlede børnegruppe.

- Som voksne skal vi hele tiden arbejde med:
At være nærværende og tydelige
At være ansvarlige og engagerede
At være åbne, ærlige og selvreflekterende
At respektere hinandens forskelligheder
At give børnene anerkendelse

 

Klik her for at få dit eget GoMINIsite