Dagligdagen » Pædagogiske mål
Vi ønsker:
- At børnene får en god start på dagen ved at modtage dem på en nærværende og personlig måde.
- At skabe en tryg hverdag for børnene, da det er en forudsætning for trivsel og udvikling.
- At give plads og rum til legen, fordi leg er børns måde at forholde sig til virkeligheden på.
Gennem leg udvikler børn sig socialt, verbalt, kognitivt og motorisk.
- At skabe gode oplevelser, der stimulerer børnenes fantasi og kreativitet.
- At vise det enkelte barn respekt og interesse ved at lytte, se og være opmærksom på dets signaler, f.eks. i form af følelsesudbrud.
- At der skal være plads til at udtrykke glæde, vrede, sorg og til "bare" at være iagttagende eller have frirum.
- At skabe et åbent forældrearbejde, da vi har et fælles ansvar over for børnene og hinanden.
- At børnene får varieret ernæringsrigtigt mad og gode kostvaner.
- At børnene kommer ud hver dag, da det giver anderledes udfoldelsesmuligheder, virker sygdomsforebyggende og øger velværet.
 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite