Praktiske oplysninger » Pris

Prisen er for 2019:

Pasningsplads 0-2 år:     kr. 9240.00 pr. måned
Tilskud fra kommunen:    kr. 5988.00 pr. måned

Netto forældrebetaling:    kr. 3252,00 pr. månedPasningsplads 3-6 år:     kr. 6488.00 pr. måned
Tilskud fra kommunen:    kr. 3270.00 pr. måned

Netto forældrebetaling:    kr. 3218.00 pr. måned


Betalingen foretages månedsvis forud til vores bankkonto.

Tilskuddet fra kommunen vil blive indsat på forældrenes konto månedsvis forud.

Betalingen dækker fuld pasning og forplejning i den private pasningsordnings åbningstid. 
Se ferie- og fridage under praktiske oplysninger.

Der er mulighed for søskenderabat, dog er søskenderabatten for private pasningsordninger mindre end de 50% i kommunale institutioner.

Der er ingen mulighed for helt eller delvis økonomisk friplads.

Klik her for at få dit eget GoMINIsite