Praktiske oplysninger » Tavshedspligt
Tavshedspligt:
Vi er underlagt Århus kommunes regler vedrørende tavshedspligt.
(Vi har tavshedspligt, både hvad angår forhold, der gælder barnet og forældrenes private forhold.)

Klik her for at få dit eget GoMINIsite