Praktiske oplysninger » Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel,
regnet fra den 1. eller 16. i måneden.
Klik her for at få dit eget GoMINIsite